Valikko Sulje

Kommunerna intresserade av den nya tävlingen – 65 kommuner deltar

Kommunsektorns Klash fick inom utsatt tid ansökningar från 65 kommuner. Vissa kommuner deltog med flera ansökningar, så det sammanlagda antalet problem att lösa är 77. Klash-tävlingens första fas hade som mål att hitta olösta problem i kommunerna. Ett expertråd kommer att bedöma ansökningarna och bland dem välja 4–6 problem som formuleras till utmaningar och ges till olika team och start-up-företag 15.1.2019.

I kommunernas ansökningar betonades miljö- och klimatfrågor, kollektivtrafiken, förebyggandet av marginalisering bland barn och unga samt återanvändning av tomma affärs- och industrilokaler. Expertjuryn som består av 15 samarbetspartner håller på att gå igenom kommunernas ansökningar och bedömer dem utgående från givna kriterier (lämplighet, effekt, skalbarhet och engagemang).

Klash-projektets syfte är att utöver lösningar som tjänar kommunerna sammanföra tjänsteproducenter och aktörer samt att lyfta fram till allmän diskussion sådana problem som kommunerna beskrivit i sina ansökningar. Kommunerna och deras utmaningsbeskrivningar har publicerats på Klash webbsida.

Nästa år framskrider Klash till finalen

Under år 2019 framskrider Klash mot finalen där en miljon euro kommer att delas ut i utvecklingsstöd. Under tiden erbjuds de problemlösare som gått vidare i tävlingen sparrning och möjlighet att bekanta sig med de kommunala aktörerna och andra partner som medverkar i projektet. Sparrningen byggs upp kring deltagarnas behov och intressen så att de får bästa möjliga stöd i vidareutvecklingen av lösningar på utmaningarna.I december 2019 ska vinnaren eller vinnarna utses. Det kommer att bli ett spännande år.

Idén med hela projektet är att alla kommunerna vinner. De vinnande lösningarna ska nämligen vara skalbara så att de kan tas i bruk i hela landet.

Projektet finansieras av samarbetspartnerna Finlands kommunstiftelse, Kommunförbundet, Keva, Kommunfinans, KL-Kuntahankinnat, KL-Kustannus och FCG Finnish Consulting Group.

Du kan följa med hur projektet framskrider på webbsidan www.klash.fi och följa oss på:
Twitter @kunta_klash
Facebook @kuntaklash

Maritta Mäkelä, Klash-projektchef, marknadsföringsdirektör