Valikko Sulje

Ajankohtaiset %% Aktuellt

Kuntamatch-ratkaisun pilotointi on alkamassa Joensuussa

Desperado Design -tiimin rakentama Kuntamatch -verkkosivusto vastaa Joensuun esittämään haasteeseen, jossa toivottiin skaalautuvaa ratkaisua, jolla voidaan tukea kuntalaisten omaehtoista toimintaa, parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia kehittää omaa… ...

Opiskelijoiden tueksi kehitetty Annie-chatbot on saanut hyvää palautetta Vantaan Variassa

Kuntaliiton Klash-kuntainnovaatiokilpailussa esitettiin haaste: Tarvitaan ratkaisu, jonka avulla tunnistetaan opintojen keskeyttämiseen liittyviä riskejä ja parannetaan nuorten mahdollisuuksia saada tukea varhaisessa vaiheessa. Kysymys kuuluu: Miten saadaan… ...

Mitä kuuluu KaikkiKyytiin -konseptille?

Klash-kuntainnovaatiokilpailun puitteissa valmistuneen selvityksen mukaan KaikkiKyytiin -konseptilla voidaan yhdistää palveluliikenne, lakisääteisten kuljetusten yhdistely ja kimppakyytien hyödyntäminen haja-asutusalueiden liikkumisratkaisuksi. Jo tehtyjen simulointien perusteella avointa kutsuliikennettä kehittämällä… ...

Klashin Kuntamatchia voi seurata nyt myös Instagramissa

Klash-finalisti Kuntamatch löytyy nyt myös omalta Instagram-kanavalta. Kanavalle on tulossa tietoa prosessin edistymisestä, tekijäryhmän ja pilottikunnan esittelyjä sekä kurkistuksia kulissien taakse. Lisäksi tiedossa on tekstejä,… ...

Kuntamatch, lösningen som vann i kommuninnovationstävlingen Klash, ska testas i Joensuu under våren

Kommunförbundet och Desperado Designs, finalist i kommuninnovationstävlingen Klash, inleder pilotprojekt med lösningen Kuntamatch som möjliggör kommuninvånarnas delaktighet och egna initiativ. Kuntamatch är en digital plattform som sammanför… ...
Den nyss utkomna Klash-utredningen Alla med stödjer integrerade mobilitetstjänster i kommunerna

Den nyss utkomna Klash-utredningen Alla med stödjer integrerade mobilitetstjänster i kommunerna

Den första utredningen i innovationstävlingen Klash redogör för anordnandet av mobilitetstjänster i glesbygden. Utredningen har genomförts av Alla med-teamets Kyyti Group Oy, Sitowise Oy och… ...

Klash-kuntainnovaatiokilpailussa menestynyt Kuntamatch pilotoidaan Joensuussa tänä keväänä

Kuntaliitto ja Klash-kuntainnovatiokilpailun Desperado Designs lähtevät pilotoimaan kuntalaisten osallisuutta ja omaehtoista toimintaa mahdollistavaa Kuntamatch -ratkaisua. Kuntamatch yhdistää tekijöitä ja tekemistä digitaaliselle alustalle siten, että alustan kautta kunnan asukkaat voivat tuoda omia ideoitaan esille ja… ...
Klash-kilpailussa juuri valmistunut KaikkiKyytiin-selvitys tukee kuntia liikkumispalvelujen järjestämisessä

Klash-kilpailussa juuri valmistunut KaikkiKyytiin-selvitys tukee kuntia liikkumispalvelujen järjestämisessä

Klash-kuntainnovaatiokilpailussa on ensimmäisenä valmistunut selvitys haja-asutusseudun liikkumispalvelujen järjestämisestä. Selvityksen ovat toteuttaneet KaikkiKyytiin-tiimistä Kyyti Group Oy, Sitowise Oy ja Coreorient Oy. Selvitys osoittaa simulointien avulla, että konseptin ratkaisut palveluliikenteen kehittämiseen,… ...

Klash-finalisti Desperado Designsilla kohennetaan kunnan tunnelmaa osallisuutta kasvattamalla

Klash-kuntainnovaatiokilpailun toteutusvaiheeseen edennyt finalistitiimi Desperado Designs kehittää parhaillaan kunnille skaalautuvaa Kuntamatch-osallisuusalustaa. Hankintasopimusneuvottelut sovelluksen pilotoinnista yhteistyössä Kuntaliiton ja Joensuun kaupungin kanssa ovat loppusuoralla, ja käytännön toteutukseen… ...

I kommunsektorn behövs kundperspektiv när mobilitetstjänster utvecklas i glesbygden

Finalisten i kommuninnovationstävlingen Klash, konsortiet Kaikki kyytiin (Alla med), håller som bäst på att bereda en kartläggning av nya sätt att kombinera mobilitetstjänster i glesbygden… ...

Kuntakentällä kaivataan asiakaslähtöisyyttä haja-asutusseudun liikkumispalveluiden kehittämiseen

Klash-kuntainnovaatiokilpailun finalistiksi edennyt Kaikki Kyytiin -konsortio valmistelee parhaillaan kartoitusta haja-asutusseutujen liikkumispalvelujen uudenlaisesta yhdistelemisestä palvelujen kehittämiseksi. Kuntakentällä kartoituksesta toivotaan vastausta haja-asutusseuduilla jo valmiiksi pirstaloituneiden liikkumispalvelujen jäsentämiseen. Klash-kilpailun yhteistyökunnassa… ...

Annie Advisor, vinnare i Kommunförbundets Klash-tävling, stöder unga längs studievägen

Kommunförbundet har ingått ett upphandlingskontrakt med Annie Advisor Oy som med sin lösning vann utmaningen att hjälpa unga hitta studievägar i Klash-tävlingen. Tävlingen gick ut… ...

Kuntaliiton Klash-kilpailun ratkaisu Annie Advisor tukee nuoria opintopolullaan

Kuntaliitto on tehnyt hankintasopimuksen Klash-kuntahaastekilpailun Nuoret opintopolulle -haasteen voittajaratkaisusta Annie Advisor Oy:n kanssa. Kilpailussa haettiin ratkaisua toisen asteen opintojen keskeyttämiseen, oman opintopolun löytämiseen ja siihen… ...

Klash-kilpailun Kaikki kyytiin kuljettaa reittiliikenteestä palveluliikenteeseen

Millaista tulevaisuuden liikkuminen voisi olla Suomen haja-asutusseuduilla? Tämä on kysymys, johon digitaalisista ratkaisuista etsitään nyt vastausta. Kärkikehittämisessä mukana on Kyyti Group Oy:n vetämä yhteistyöhanke ja… ...

Klash-finalisti Rapidalla innostutaan ketterästä kehittämisestä

Klash-kuntainnovaatiokilpailu on edennyt toteutusvaiheeseen ja tiedossa on finalistitiimi Rapidan ratkaisun testaaminen käytännössä. Rapida menestyi innovaatiokilpailussa ratkaisuehdotuksella, jossa älykäs chatbotti auttaa tunnistamaan ennalta pudokkuusriskissä olevia opiskelijoita. Ratkaisua kehitetään yhteistyössä Kuntaliiton, Vantaan kaupungin ja Vantaan ammattiopisto Varian kanssa. ”Tunnelma on innostunut, kun pääsemme etenemään… ...

Proof of concept-fasen i Klash slutförd

Den s.k. Proof of concept-fasen (dvs. konceptintygsfasen) i den kommunala innovationstävlingen har slutförts. Syftet med konceptintygen har varit att på ett systematiskt sätt bevisa att… ...

Klashin Proof of concept -vaihe toteutettu

Kuntainnovaatiokilpailun ”proof of concept” -vaihe eli konseptien todistusvaihe on saatu päätökseen. Proof of conceptien tarkoitus on ollut todistaa suunnitelmalla kunkin Klash-tiimin tarjoaman ratkaisuehdotuksen toteuttaminen käytännössä.… ...

Klash-teamen inne i nästa fas: Proof of concept

Kommunernas innovationstävling Klash har framskridit till Proof of concept-utredningar. Proof of concept, dvs. konceptintyg, är ett sätt att utreda om en innovativ idé går att… ...

Klash-tiimit Proof of concept -vaiheessa

Kuntien innovaatiokilpailu Klash on edennyt Proof of concept -selvitysten tekoon. Proof of concept eli konseptitodistus on tapa selvittää, että innovatiivinen idea on toteuttamiskelpoinen kuntakentälle muun… ...

Kommunernas innovationstävling Klash går in i genomförandefasen

Kommunernas innovationstävling Klash, som ordnas av Kommunförbundet och dess samarbetspartner*, har framskridit till genomförandefasen. Det första skedet är en förhandlingsperiod med syftet att skapa en… ...

Kuntien innovaatiokilpailu Klash toimeenpanovaiheeseen

Kuntaliiton ja yhteistyökumppanien* järjestämä Klash-kuntainnovaatiokilpailu on edennyt toimeenpanovaiheeseen. Ensimmäisenä vuorossa on neuvottelujakso, jonka tarkoitus on muodostaa keskusteleva ja avoin pohja yhteistyölle Kuntaliiton, yhteistyökuntien ja voittajatiimien… ...

Kuvasatoa Klash-juhlasta

Kuvaaja: Marko Pekkanen Katso myös Kunta.tv:n kuvaamat videot Klashin päätöstilaisuudesta. ...

Voittajien haastattelut

Katso haastekilpailun voittajatiimien haastattelut 23.1.2020 järjestetyssä juhlassa. KaikkiKyytiin Desperado Designs Rapida ...

Haastekilpailun voittajat on julkistettu

Kilpailussa tavoiteltiin kuntien tarpeisiin skaalautuvia ratkaisuja. Klash yhdistää kunta-alan, järjestöjen ja yrityskentän innovaattorit ratkomaan kuntien todellisia ongelmia. Kuntien ongelmiin tarttuvan Klash-haastekilpailun voittajat julkistettiin torstaina 23.1.2020.… ...

Voittajat julkistetaan tammikuussa

Klash-haastekilpailu on edennyt vaiheeseen, jossa kilpailun tuomaristo arvioi parhaillaan kilpailutiimien jättämiä ratkaisuehdotuksia. Jokaiseen haasteeseen valitaan voittaja. Voittajat julkistetaan päätösjuhlassa 23.1.2020, jonka jälkeen Kuntaliitto aloittaa hankintaneuvottelut.… ...

Kilpailutiimit on valittu

Asiantuntijoista muodostetut arviointiraadit kokoontuivat tänään tekemään päätökset kilpailuun valittavista tiimeistä. Klash-haastekilpailun kolmeen haasteeseen valitut yhdeksän ratkaisijatiimiä aakkosjärjestyksessä ovat: Aktonist, Crowd Insight, Desperado Designs, Gamevaria, JAMAS,… ...

Kilpailutiimien valinta lähestyy

Jännitys tiivistyy! Asiantuntijoista koostuvat raadit ovat arvioineet Klash-haastekilpailuun kesäkuussa jätettyjä osallistumishakemuksia. Raadit tekevät päätöksen kilpailuun pääsevistä tiimeistä perjantaina 6.9.2019, jonka jälkeen kilpailutiimien tiiminimet julkaistaan tällä… ...

Kiitos hakemuksista -asiantuntijaraadit kokoontuvat elokuussa

Kiitos kaikille osallistumishakemuksen jättäneille tiimeille! Asiantuntijoista koostuvat raadit kokoontuvat kesätauon jälkeen elokuussa arvoimaan nyt saatuja hakemuksia. Raadit tekevät omat arvionsa jokaisen haasteen hakemuksista. Asiantuntijaraadit tekevät… ...

Vähiin käy ennen kuin loppuu

Haastekilpailun hakuaika päättyy tiistaina 18.6. klo 16.00. Vielä ehtii jättämään osallistumishakemuksen, mutta hakuajan umpeudettua hakemuksia ei enää oteta vastaan. Kilpailuun valittavat tiimit tulevat saamaan mentorointia… ...

Sparrausta huippumentoreilta

Kilpailuun valitut tiimit pääsevät osallistumaan mentorointitilaisuuksiin, joihin kootaan jokaisen haasteen osalta parasta mahdollista osaamista. Mentorointiprosessi on erinomainen tilaisuus testata oman idean kestävyyttä parhaiden asiantuntijoiden kanssa.… ...

Haaste kääntyy hyväksi

Haastekilpailu voi olla ”tieteen Idols”, ratkaista yhteiskunnallisen pulman tai avata menestystien bisnekselle. Miljoona euroa tarpeeksi hyvälle idealle. Näkyvyyttä ja tukea oman idean työstämiseen ja liiketoiminnan… ...

Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet vid Kommunförbundet

Syftet med Kommunförbundets forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FoUI) är att stödja förnyelsen i kommunerna och hela kommunsektorn. För närvarande deltar över 100 kommuner och cirka… ...

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Kuntaliitossa

Kuntaliiton tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) tehtävänä on edistää kuntien ja koko kunta-alan uudistumista. Tällä hetkellä yhteensä noin 80:ssä Kuntaliiton organisoimassa TKI-projekteissa on mukana yli… ...

Hyödynnä Klashin ratkaisuja

Haluatteko olla ensimmäisten joukossa hyödyntämässä Klash-haastekilpailun kautta saatavia ratkaisuja? Nyt etsitään uusista innovatiivisista ratkaisuista kiinnostuneita kuntia valittujen pilottikuntien rinnalle. Kiinnostuksen saatavia ratkaisuja kohtaan voi ilmoittaa… ...

Klash-haastekilpailu on nyt auki – osallistu!

Katso video ja tutustu haastekilpailuun. ...

Haku kevään Jalostamoon on auki

Mitkä haasteet teidän kuntaorganisaatiossanne vaativat tulla ratkaistuiksi? Onko strategiassanne nimetty haasteita, joihin pitäisi etsiä käytännön toteutuskeinoja? Tunnistatteko mahdollisuuksia, joihin kannattaisi tarttua, mutta keinot siihen ovat… ...

Video: Janakkala, Joensuu ja Vantaa toiveikkaina kohti Klashin seuraavaa vaihetta

Klash-haastekilpailun seuraava vaihe potkaistiin käyntiin Klash Kick offin merkeissä Kuntatalolla 11.12.2018. Tilaisuudessa oli paikalla jatkoon päässeiden kuntien edustajia sekä hankkeen yhteistyökumppaneita. Finaalikolmikko: Janakkala, Joensuu ja… ...

Tanssia tähtien kanssa vai pitääkö olla huolissaan?

Aikamme on pullollaan kilpailuja. Samalla kun eduskunta pohtii sote-valinnanvapautta, televisiossa tanssitaan tähtien kanssa, ja siltä väliltä on kisaa joka lähtöön. Kuntakenttää haastetaan kilpailuun palveluista, asukkaista,… ...

Janakkala, Joensuu och Vanda går vidare i Klash: Ett stöd på en miljon euro står på spel

Janakkala, Joensuu och Vanda går vidare som värdkommuner i Klash, tävlingen för utveckling av kommunernas verksamhet. Janakkala står som värd för utvecklingsarbete kring trafiken, Joensuus… ...

Janakkala, Joensuu ja Vantaa jatkoon Klash-kuntakilpailussa: Jaossa jopa miljoonan euron tuki

Janakkala, Joensuu ja Vantaa on valittu jatkoon kuntien toimintaa kehittävässä Klash-kilpailussa. Janakkala isännöi liikenteeseen liittyvää kehitystyötä, Joensuun haaste pureutuu kuntalaisten osallistumiseen ja Vantaan johdolla etsitään… ...

Kommunerna intresserade av den nya tävlingen – 65 kommuner deltar

Kommunsektorns Klash fick inom utsatt tid ansökningar från 65 kommuner. Vissa kommuner deltog med flera ansökningar, så det sammanlagda antalet problem att lösa är 77.… ...

Kunnat lähtivät innostuneesti mukaan kunta-alan uuteen haastekilpailuun – mukana 65 kuntaa

Kunta-alan Klash-haastekilpailuun lähetti hakemuksen määräaikaan mennessä 65 kuntaa. Osa kunnista osallistui useammalla hakemuksella, joten yhteensä ratkaistavia ongelmia kertyi 77. Klash-haastekilpailun ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena oli löytää… ...