Valikko Sulje

Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet vid Kommunförbundet

Syftet med Kommunförbundets forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FoUI) är att stödja förnyelsen i kommunerna och hela kommunsektorn. För närvarande deltar över 100 kommuner och cirka 50 organisationer med kommunal bakgrund i cirka 80 FoUI-projekt som Kommunförbundet organiserar.

Kommunförbundets FoUI-verksamhet vill skapa förutsättningar för en hållbar utveckling i kommunerna, så att kommunerna kan ge sina medborgare möjligheten till ett gott liv nu och i framtiden. På det sättet främjas innovativa lösningar som stödjer samhälleliga förändringar.

Med hjälp av det pågående Klash-projektet och dess tre projekttävlingar är det möjligt att hitta något verkligt unikt som kan utvecklas till helt nya former av affärsverksamhet, konstaterar Tiina Rinne, utvecklingssakkunnig vid Kommunförbundet.

Vinnarna av tävlingen Klash har möjlighet att förhandla om upphandlingskontrakt tillsammans med Kommunförbundet och att testa sina lösningar i utvalda pilotkommuner. I och med detta öppnas verksamhets- och samarbetsmöjligheter med kommunerna, och sannolikheten för att tävlingens vinnare ska lyckas också i framtiden blir större.

Kommunsektorns årliga externa upphandlingsvolym ligger på cirka 20 miljarder euro.