Valikko Sulje

Haku kevään Jalostamoon on auki

Mitkä haasteet teidän kuntaorganisaatiossanne vaativat tulla ratkaistuiksi? Onko strategiassanne nimetty haasteita, joihin pitäisi etsiä käytännön toteutuskeinoja? Tunnistatteko mahdollisuuksia, joihin kannattaisi tarttua, mutta keinot siihen ovat vielä hukassa?

Jalostamo on Kuntaliiton kunnille tarjoama palvelu, jossa etsitään ratkaisuja kuntien strategisiin haasteisiin. Jalostamo vauhdittaa uudistumista ja luo pohjaa yhteiskehittämiselle.

Tule yhdessä tiimisi kanssa kehittämään ratkaisua valitsemaanne haasteeseen kokeilevan kehittämisen menetelmin. Kevään 2019 aikana Kuntaliiton palvelumuotoilija sparraa tiimiänne neljässä työpajassa, joissa täsmennetään ongelmanasettelua ja luodaan konsepti ja sille visuaalinen malli, joka testataan kohdeyleisön kanssa. Kannustamme rohkeasti ottamaan isotkin haasteet käsittelyyn.

Kokeilujalostamo on tarkoitettu kunta-alan toimijoille. Hakemusten perusteella mukaan valitaan yhteensä 20 kokeiluideaa.

Haku Jalostamoon päättyy 31.1.2019. Jalostamotyöskentely käynnistyy 13.3.2019.

Lue lisää ja täytä hakulomake osoitteessa: https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2018/haku-kevaan-jalostamoon-auki