Valikko Sulje

Klash-finalisti Rapidalla innostutaan ketterästä kehittämisestä

Klash-kuntainnovaatiokilpailu on edennyt toteutusvaiheeseen ja tiedossa on finalistitiimi Rapidan ratkaisun testaaminen käytännössä. Rapida menestyi innovaatiokilpailussa ratkaisuehdotuksella, jossa älykäs chatbotti auttaa tunnistamaan ennalta pudokkuusriskissä olevia opiskelijoita. Ratkaisua kehitetään yhteistyössä Kuntaliiton, Vantaan kaupungin ja Vantaan ammattiopisto Varian kanssa.

”Tunnelma on innostunut, kun pääsemme etenemään varsinaiseen pilotointiin”, hankkeen toimitusjohtaja Miska Noponen kertoo. ”Vaikka kehittelyprosessi tähän saakka on ollut pitkä, se on ollut myös tarvittavan vuorovaikutteinen ja mennyt jatkuvasti eteenpäin.”

Mitkä asiat ratkaisun kehittelyssä ovat erityisesti motivoineet työn edistämistä Rapidalla? ”Vantaan haaste eli koulupudokkuus on monialainen ilmiö, jonka ratkaisemiseksi päästään hyödyntämään erilaisia osaamisen alueita”, Noponen pohtii. ”Lisäksi se, että haaste tulee suoraan kuntakentältä, tuo tekemiseen pohjaa.”

Klash-kuntainnovaatiokilpailun taustalla on ajatus eri toimijoiden yhdessä kehittämisestä. Millä tavoin tämä filosofia toteutuu sovelluksen eri kehitysvaiheissa? ”Työ rakentuu tiiviille yhteistyölle meidän, Kuntaliiton ja Vantaan kaupungin kanssa”, Noponen kertoo. ”Toimivan sovelluksen löytämisessä keskeistä on myös niin sanottu ketterä kehittäminen, joka meille tarkoittaa nopeiden vedoksien ja palautteen jatkuvaa prosessointia, epävarmuuden sietämistä ja valmiutta muutoksiin.

Muutosvalmiutta on koeteltu koronakeväänäkin normaalia enemmän. Onko koronatilanne vaikuttanut Rapidan työn etenemiseen? ”Olemme pystyneet tekemään työt onnistuneesti etänä”, Noponen vastaa. ”Samalla koronakevät on nostanut esiin opiskelijoiden hyvinvoinnin kysymyksiä, joihin myös tekeillä oleva ratkaisumme olennaisesti liittyy. Toimiessaan optimaalisesti ratkaisumme pystyy auttamaan oppilaiden mahdollisten kuormittavien elämäntilanteiden ennakoinnissa, jolloin tuen tarjoaminen on vähintäänkin yhtä tärkeää kuin myöhemmässä vaiheessa. Toiminnan painopiste on proaktiivisuudessa reaktiivisuuden sijaan.”

Rapidan kehittämä ratkaisu on siis eräänlainen digitaalinen tuutori, joka tiedustelee säännöllisesti oppilaiden vointia. ”Suomessa ratkaisun kehittämiseen liittyy myös sellainen erityispiirre, että opiskelijoista välitetään aidosti ja heitä tuetaan tarvittaessa moniammatillisesti”, Noponen pohtii. ”Yksityisesti toimivissa oppilaitoksissa oppilaita koskevat päätökset palautuvat usein lukukausimaksuihin, mutta julkisin varoin tuettu opiskelu mahdollistaa mielestäni paremmin empatian eli asettumisen oppilaan asemaan ja eläytymisen hänen elämäntilanteeseensa.”

Variassa odotetaan yhteistyötä Rapidan kanssa

Vantaan ammattiopisto Varian puolella suhtaudutaan innolla ratkaisuun, jonka tavoitteena vähentää opintojen keskeyttämistä ammatillisissa oppilaitoksissa. ”Oikein ajoitettujen mobiilikyselyjen avulla voimme tarjota opiskelijoille enemmän ja paremmin kohdistettua apua sekä vähentää keskeyttämisten määrää. Hienoa on nimenomaan se, että asioihin päästään puuttumaan nopeasti”, kertoo Vantaan ammattiopisto Varian rehtori Pekka Tauriainen.

Opintojen keskeyttämiset ovat ongelmana ympäri Suomen. Vantaan Variassa pilotoitavan ratkaisun onkin tarkoitus hyödyttää myöhemmin koko Suomen kuntakenttää. ”Kiinnostavaa tästä tekee se, että ongelmaan lähdetään nyt pureutumaan uudella tavalla. Hyödynnämme digitaalisia välineitä, tekoälyä ja tiedolla johtamista. Toivottavasti voimme toimia esimerkkinä muille”, Tauriainen tarkentaa.

Teksti: Aino Lappalainen ja Maria Vanhala