Valikko Sulje

Klash-kilpailun Kaikki kyytiin kuljettaa reittiliikenteestä palveluliikenteeseen

Millaista tulevaisuuden liikkuminen voisi olla Suomen haja-asutusseuduilla? Tämä on kysymys, johon digitaalisista ratkaisuista etsitään nyt vastausta. Kärkikehittämisessä mukana on Kyyti Group Oy:n vetämä yhteistyöhanke ja Klash-innovaatiokilpailun finalistiksi edennyt kehitystyö, jossa pyritään yhdistämään erilaisia kuljetusmuotoja ja kehittämään sitä kautta kuntalaisten liikkumista.

Näitä erilaisia kuljetusmuotoja ovat muun muassa vaikeavammaisten ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut, koulukuljetukset, terveydenhuoltoon liittyvät kuljetukset ja kaikille avoin palveluliikenne. Mukana hankekonsortiossa ovat myös Sitowise Oy ja Coreorient Oy.

Mitä Kyydille juuri nyt kuuluu? ”Klash-kilpailussa olemme edenneet tekemään sopimuksen kartoituksesta, jossa selvitetään yksityiskohtaisesti yhteistyökunnan potentiaalisia hyötyjä Kaikki Kyytiin -konseptista eli uudenlaisesta palveluliikenteestä, kyytien yhdistelystä sekä kuntalaisten vertaiskuljetuksista, kertoo Johanna Taskinen Kyyti Groupista. ”Tätä kartoitusta voidaan soveltaa skaalautuvasti myös muissa Suomen kunnissa”, Taskinen tarkentaa.

Luvassa on siis tarkkaa kuntalähtöistä liikkumistietoa, jonka pohjalta kuntapäättäjät voivat tehdä tarvittavia jatkotoimenpiteitä. Kaikki Kyytiin -konseptissa keskeistä on niin sanottu kutsuelementti. Se tarkoittaa, että liikkuminen on tarvepohjaista eli kyydin voi tilata digitaalisen alustan kautta itselleen haluamaansa aikaan ja paikkaan. Tähän tarpeeseen voidaan vastata erilaisilla kutsuohjautuvilla palveluilla kuten kunnan palveluliikenteellä tai toisen kuntalaisen tarjoamalla kyydillä. ”Kutsuohjautuvuus on avainsana haja-asutusalueiden liikkumispalvelujen kehittämisessä”, Taskinen kertoo.

Kehittämisen taustalla on pyrkimys saada kuntien liikkumispalveluihin tehostamista ja niiden mukana säästöjä ja lisää liikkumismahdollisuuksia kuntalaisille. ”Tämän myötä liikenteen käyttöastetta voidaan kohottaa. Toki kutsuohjautuva liikenne voi myös osallistaa kuntalaisia aiempaa enemmän, kun tiedossa voi olla vaikkapa kimppakyyti lähialueen terveyskeskukseen tai naapurin tarjoama apu paketin toimitukseen kotiovelle”, Taskinen lisää. ”Optimaalisesti toteutuessaan palveluliikenne siis lisää liikkumisen mahdollisuuksia haja-asutusseudulla.”

Kaikki kyytiin -konsortiolla on vuosien kehittämistyö takana, ja vielä olisi ratkottavaa edessä. Miten kärsivällisyys kestää, kun tämän toimialoja läpileikkaavan, avoimeen teknologiaan perustuvan innovaation toteuttamiseen vaaditaan useamman yrityksen ja kunnan yhteistyötä? ”Luotamme tähän ratkaisuun”, Taskinen kertoo, ”ja uudistukset haja-asutusseutujen kuljetuksiin ovat välttämättömiä etenkin maaseutuvetoisen kunnan toimivaa tulevaisuutta ajatellen.”

Useita käyttäjäryhmiä palvelevan kutsuliikenteen kaltaisista ratkaisuista on saatu näyttöjä jo ulkomailta. Esimerkiksi Tanskassa käytössä on samansuuntainen FlexDanmark -järjestelmä. Myös Tampereen seudulle järjestäytyneen Tuomi Logistiikan oppeja pystytään jo hyödyntämään. Kaikki kyytiin -konsortion tekemä kartoitus osana Klash-innovaatiokilpailua julkistetaan kuntien käyttöön loppuvuodesta 2020.