Valikko Sulje

Klash-teamen inne i nästa fas: Proof of concept

Kommunernas innovationstävling Klash har framskridit till Proof of concept-utredningar. Proof of concept, dvs. konceptintyg, är ett sätt att utreda om en innovativ idé går att genomföra inom kommunfältet bland annat från en teknisk och funktionell synvinkel.

De tre team som deltar måste till exempel hitta lösningar för den tekniska interoperabiliteten, sätten att engagera kommuninvånarna och för uppfyllandet av skalbarhetskraven.

Kommunförbundets sakkunniga stöder teamen i arbetsfasen, som avslutas med de konceptintyg som färdigställts under processen och presenteras för Kommunförbundet under juni månad. Utifrån intygen bedömer man om lösningarna är tillräckliga för att man ska kunna få till stånd ett egentligt pilotförsök med dem.