Valikko Sulje

Kuntamatch-ratkaisun pilotointi on alkamassa Joensuussa

Desperado Design -tiimin rakentama Kuntamatch -verkkosivusto vastaa Joensuun esittämään haasteeseen, jossa toivottiin skaalautuvaa ratkaisua, jolla voidaan tukea kuntalaisten omaehtoista toimintaa, parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia kehittää omaa asuinympäristöään ja lisätä kuntalaisten osallisuutta.

Katso video YouTubessa

Desperado Designin Riku Sirén tiivistää Kuntamatchin olevan helppokäyttöinen verkkosivusto, joka yhdistää tekijät ja tekemisen sekä tukee kuntalaisten omaehtoista toimintaa ja yhteisöllisyyttä. Palvelu on suunnattu yksityisille ihmisille ja yhdistyksille. Sen lisäksi, että Kuntamatch tukee kuntalaisten aktiivisuutta ja yhdessä tekemistä, Sirén näkee ratkaisun tukevan ajatusta, että tulevaisuuden kunta on vähän enemmän yhteisö ja vähän vähemmän hallinto-organisaatio.

Sirén korostaa, että toiminnan keskiössä ovat kuntalaiset, ja kunta on sivussa mahdollistajan ja tukijan roolissa. Yksinkertaistaen palvelun logiikka toimii niin, että kuntalainen saa idean toiminnasta, johon haluaa pyytää muita mukaan ja tekee tilaisuuden näkyväksi oman kuntansa Kuntamatch-sivustolla. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi roskien keräämistä omalta alueelta, muiden auttamista, tapahtuman järjestämistä tai uusien asioiden ideoimista. Kunta voi tukea järjestäjiä esimerkiksi toimittamalla jätesäkkejä roskienkeruutalkoisiin tai lainaamalla äänentoistolaitteet tapahtumaan. Kunnalla on myös mahdollisuus kerätä nettisivun kautta kehitysideoita omaan toimintaansa.

Sirén kertoo, että ratkaisussa on parhaillaan alkamassa pilotointivaihe, kun verkkosivusto otetaan syksyn aikana käyttöön Joensuussa. Parhaillaan Desperado Design -tiimi viimeistelee sivuston teknistä toteutusta ja käy läpi viimeisiä askelmerkkejä Joensuussa, jotta pilotti pääsee alkamaan. Sirén toteaa, että odotukset ratkaisua kohtaan ovat korkealla. Kuntien digitalisaation ja osallisuuden kanssa työskentelevät ihmiset ovat pitäneet ideaa mielenkiintoisena ja ottaneet idean positiivisesti vastaan.

Miten kunta voi saada Kuntamatchin käyttöönsä?

Laura Lyly Kuntaliitosta kertoo, että Kuntamatch-ratkaisun saa käyttöönsä muutamalla eri tavalla. Jos kunnassa on osaamista avoimen lähdekoodin hyödyntämiseen, kunta voi pystyttää Kuntamatch-ratkaisun omaan ympäristöönsä itse. Kunnat voivat myös halutessaan tilata Kuntamatchin perustamistyön ja ylläpidon toimittajalta. Lisäksi konseptiin kuuluvaan kunnan sisäiseen toiminnan muutokseen voi myös tilata tukea Desperado Design -tiimiltä.

Sirén painottaa, että etenkin alkuun kunnalla on tärkeä rooli sivuston tunnetuksi tekemisessä, käyttöönoton mahdollistamisessa ja tekemisen tukemisessa. Sirén huomauttaa, että tässä on hyvä paikka viestiä, miten kunta suhtautuu kuntalaisten omaehtoiseen toimintaan.

Teksti: Anu Salminen / Kuntaliitto