Valikko Sulje

Tiimien mentorointi %% Mentorstöd till teamen

Kilpailuun valitut tiimit pääsevät osallistumaan mentorointitilaisuuksiin, joihin kootaan jokaisen haasteen osalta parasta mahdollista osaamista.

Mentoroinnin tavoitteena on tarjota kilpailuun valituille tiimeille mahdollisimman hyvät edellytykset kehittää omasta ideastaan alustava konsepti ja myöhemmin mahdollisesti PoC ja lopullinen toteutus tiimin valitsemaan haasteeseen.

Haastekilpailun mentoreiksi on valittu huippuosaajia sekä haasteiden substanssialueelta että liiketoiminnan kehittämisestä. Mentoreiden valinnassa on pyritty monipuolisuuteen, jolloin jokainen tiimi pääsisi kehittymään huolimatta siitä, menestyykö se haastekilpailussa.

Jokaisella haastekilpailuun valitulla ja mentorointiprosessin läpikäyneellä tiimillä tulee olemaan erinomaiset edellytykset oman konseptinsa kaupallistamiseksi ja ne saavat hyvät verkostot jatkoa varten.

Mentorointiprosessi on erinomainen tilaisuus testata oman idean kestävyyttä huippuluokan asiantuntijoiden kanssa.

Toteutus

Klash-haastekilpailun mentorointi on jaettu susbstanssialueen mentorointiin ja liiketoiminnalliseen mentorointiin. Substanssimentorointi toteutetaan pilottikunnissa ja se sisältää kuntien toimintaan ja käytänteisiin tutustumisen sekä substanssialueen huippuosaajien erillisen mentorointipäivän. Liiketoiminnallinen mentorointi toteutetaan pääkaupunkiseudulla erikseen järjestettävissä mentorointipäivissä.

Jokainen mentorointipäivä sisältää osallistuvien tiimien osalta mentoreiden asettaman ennakkotehtävän, johon vastaamalla tiimit valmistautuvat mentorointipäivään. Varsinaisessa mentorointipäivässä mentorit pitävät kaikille yhteisen alustuksen, jonka jälkeen tiimit saavat yksilöllistä ohjausta pienemmissä ryhmissä.

Mentorointipäivien lisäksi tiimien toimintaa tukee Klash-projektitiimi, joka auttaa yleisemmissä ongelmissa jokaista tiimiä tarpeiden mukaan.

Mentoroinnin aikataulu

 • 24.9.2019 Janakkala / Turenki: Janakkalan kunnan osuus ja liikkumispalvelut
  Mentoreina Taina Haapamäki ja Sami Tantarimäki
 • 30.9.2019 Joensuu: Joensuun kaupungin osuus
 • 1.10.2019 Joensuu: Kuntalaisten omaehtoinen toiminta
  Mentoreina Milja Köpsi ja Merja Lang
 • 7.10.2019 Vantaa / Myyrmäki: Vantaan kaupungin osuus
 • 8.10.2019 Vantaa / Tikkurila: Nuoret opintopolulle
  Mentoreina Ulla Nord ja Rami Saarniaho
 • 15.10.2019 Helsinki: Liiketoimintamalli sekä myynti ja markkinointi
  Mentoreina Helene Auramo ja Tommi Rissanen
 • 22.10.2019 Helsinki: Palvelumuotoilu ja Thinking Big
  Mentoreina Peter Vesterbacka ja Ville Tikka

Mentorit

Helene Auramo on ollut perustamassa useita eri yrityksiä ja organisaatioita, kuten Slushia, Zipipopia (ensimmäinen sosiaalisen median toimisto Suomessa), Indiedaysiä (ensimmäinen blogiportaali Suomessa) ja Liike Nytiä (uusi poliittinen liike). Hän on toiminut toimitusjohtajana monessa organisaatiossa (Zipipop, Okimo Clinic) ja VP:nä sekä johtoryhmän jäsenenä (Marketing Clinic). Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri (Helsingin kauppakorkeakoulu), taiteiden ylioppilas (Taideteollinen korkeakoulu, Media Lab), käynyt Harvardissa kurssin “Making corporate boards more effective (Harvard Business School) ja health coach (Institute for integrative nutrition).

Taina Haapamäen erikoisalaa ovat liikennemarkkinat. Hän johtaa FLOU Oy:tä, joka tarjoaa liikenteen strategista konsultointia vahvalla datatwistillä. Koulutukseltaan Haapamäki on liikennetekniikan DI Otaniemestä.

Milja Köpsi taitaa verkostoitumisen ja ihmisten osaamisten yhdistämisen. Hänen sanavarastostaan ei kuulu sanoja ”EI” tai ”tätä ei voi toteuttaa”. Tällä hetkellä Milja toimii Ohjelmisto- ja e-business ry:n #mimmitkoodaa-ohjelman vetäjänä.

Merja Lang on Kuntaliiton palvelumuotoilija ja tulevaisuustutkija. Lang vetää kunnille suunnattua kokeilujalostamoa ja edistää yhteiskehittämistä ja asiakaslähtöisyyttä kunnissa. Lang on taustaltaan myös kaupunkiaktiivi, joka on toiminut vapaaehtoisena Helsinkiä elävöittäneessä kaupunkilaisessa ympäristöjärjestössä usean vuoden ajan.

Ulla Nord on ME-säätiön johtaja ja lastensuojelun konkari. Hänellä on pitkä ja laaja-alainen kokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä. Nord on oman alansa arvostetuimpia asiantuntijoita Suomessa ja ME-säätiö on saavuttanut kansainvälistä huomiota hänen johdollaan tehdystä työstä yhteiskunnallisen eriarvoistumisen ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Tommi Rissanen on kokenut digitaalisen liiketoiminnan konsultti. Hänen erityisenä osaamisalueena on liiketoimintamallit ja niiden hallittu muutos. Rissanen on rakentanut lukuisia kehityshankkeita eri kokoisten yritysten kanssa startupeista pörssiyhtiöihin ja hän väittelee toukokuussa 2019 kauppatieteiden tohtoriksi LUT Yliopistosta aiheenaan ”Perspectives to Business Model Experimentation in Internationalizing High-tech Companies”.

Rami Saarniaho on innovaatiotoiminnan asiantuntija yli 20 vuoden ajalta. Hän on sekä rakentanut innovaatioekosysteemejä pörssiyhtiöille että ohjannut pienten ja alkavien yritysten tuote- ja palveluideointia hyvin laajasti. Rami on ohjannut satoja pienyrityksiä kehittämään tuotteitaan ja palveluja ja mentoroinut toista sataa startuppia kehittämään tuotteitaan ja palvelujaan. Lisäksi hän on rakentanut Suomen suurimman opiskelijajohtoisen innovaatioverkoston, jossa mukana on ollut kymmeniä tuhansia alle 30-vuotiaita opiskelijoita ympäri maata.

Sami Tantarimäki on maaseudun kehittämisen, tutkimuksen ja politiikan aktiivi ja monitoimija. Hän on aluekehittäjä ja kokonaiskuvamaalari, jonka erityisenä mielenkiinnon kohteena on palveluiden saatavuus ja saavutettavuus, palveluverkon elinvoimarooli ja yhteissuunnittelun merkitys. Tantarimäki toimii myös maaseutuverkosto Älykkäät kylät –työryhmän koordinaattorina (2019-2020).

Ville Tikka on kasvuun ja vaikuttavuuteen erikoistuneen strategiatoimisto Wevolven strategia- ja designjohtaja. Hänellä on viidentoista vuoden kokemus luovasta liiketoiminnan, brändien, palveluiden ja tuotteiden ihmislähtöisestä strategisesta suunnittelusta sekä liikkeenjohdon, luovien tiimien ja organisaation tukemisesta muutoksen toteuttamisessa. Koulutukseltaan Ville on psykologian maisteri Turun yliopistosta.

Peter Vesterbacka on suomalainen sarjayrittäjä ja startup-vaikuttaja. Hän on ollut perustamassa HP Bazaaria, Slushia ja lukuisia startupeja. Vesterbackalla oli merkittävä rooli Angry Birds -mobiilipelien kansainvälisen menestyksen rakentamisessa ja tällä hetkellä hän toimii aktiivisesti Helsingin ja Tallinnan välisen tunnelihankkeen keulakuvana. Peter Vesterbackan erityinen lahja on lähes mahdottomien tavoitteiden visiointi ja todeksi tekeminen.

De team som gått vidare i tävlingen får delta i mentorsträffar, som samlar bästa möjliga kompetenser för varje utmaning.

Målet för mentorstödet är att ge varje team bästa möjliga förutsättningar att utveckla sin idé till ett preliminärt koncept för att senare eventuellt genomgå ett test av konceptet (PoC) och till sist att genomföra teamets idé.

Till mentorer för projekttävlingen har vi valt ut personer med spetskompetens inom det ämnesområde som respektive utmaning gäller och inom affärsutveckling. I valet av mentorer har man strävat efter mångsidighet, så att alla teamen har möjlighet att utvecklas oberoende av om de går vidare i projekttävlingen.

Alla som tagits ut till projekttävlingen och som gått igenom mentorsprogrammet kommer att ha utmärkta förutsättningar att kommersialisera sitt koncept och ett användbart nätverk för framtiden.

Mentorsträffarna är utmärkta tillfällen att testa den egna idéns hållbarhet tillsammans med experter på toppnivå.

Genomförande

Mentorstödet inom tävlingen Klash har indelats i substansmentorskap för respektive ämnesområde och affärsmässig sparrning. Substansmentorskapet genomförs i pilotkommuner. Teamen lär känna kommunernas verksamhet och rutiner och det ordnas en separat mentorsträff med experter inom ämnesområdet. Mentorsdagen för affärsmässig sparrning ordnas separat i huvudstadsregionen.

Inför varje mentorstillfälle får teamen en förhandsuppgift av mentorerna. Uppgiften är en förberedelse inför mentorsdagen. Mentorsdagen inleds med en gemensam föreläsning, varefter teamen får individuell handledning i mindre grupper.

Utöver mentorsdagarna stöds teamen av Klash-tävlingens projektteam, som hjälper alla team, efter behov, i allmänna frågor.

Tidsplan

Mentorsprogrammets preliminära tidsplan. Med förbehåll för ändringar i datum och teman.

 • 24.9.2019 Janakkala: Mobilitetstjänster
 • 1.10.2019 Joensuu: Plattform för invånarnas egna initiativ
 • 8.10.2019 Vanda: De unga på studievägen
 • 15.10.2019 Helsingfors: Affärsmodell, försäljning och marknadsföring
 • 22.10.2019 Helsingfors: Servicedesign och Thinking Big

Helene Auramo har deltagit i grundandet av flera företag och organisationer, såsom Slush, Zipipop (den första mediebyrån för sociala medier i Finland), Indiedays (den första bloggportalen i Finland) och Liike Nyt (en ny politisk rörelse). Hon har varit verkställande direktör i flera organisationer (Zipipop, Okimo Clinic) samt vice VD och ledningsgruppsmedlem (Marketing Clinic). Hon är ekonomie magister (Helsingfors handelshögskola) och konstmagister (Konstindustriella högskolan, Media Lab), hon har gått kursen ”Making corporate boards more effective” vid Harvard Business School och har utbildning som health coach (Institute for integrative nutrition).

Taina Haapamäkis specialområde är transportmarknaden. Hon leder FLOU Oy som erbjuder strategisk transportkonsultation med en stark datatvist. Till sin utbildning är Haapamäki DI i trafikteknik från Otnäs.

Milja Köpsi kan det här med nätverkande och att förena människors kompetenser. I hennes ordförråd hör man varken ”nej” eller ”det här går inte att göra”. Milja är nu ledare för Ohjelmisto ja e-business ry:s program #mimmitkoodaa.

Merja Lang är servicedesigner och framtidsforskare vid Kommunförbundet. Lang leder idéraffinaderiet och främjar gemensamt utvecklande och kundorientering i kommunerna. Lang har en bakgrund som stadsaktivist och hon har sysslat med volontärarbete i en miljöorganisation som livat upp Helsingfors stad under flera års tid.

Ulla Nord är direktör för ME-stiftelsen och en veteran inom barnskyddet. Hon har lång och mångsidig erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och familjer. Nord hör till de mest respekterade sakkunniga inom sitt område i Finland och ME-stiftelsen har under hennes ledning fått internationell uppmärksamhet för sina ansträngningar för att förebygga social ojämlikhet och utslagning.

Tommi Rissanen är en erfaren konsult inom digital affärsverksamhet. Hans specialkompetens är affärsmodeller och kontrollerad förändring av dem. Rissanen har utarbetat flera utvecklingsprojekt tillsammans med olika företag, från start-ups till börsbolag, och disputerar i maj 2019 för doktorsgraden i ekonomi vid universitetet i Villmanstrand, då han försvarar sin avhandling ”Perspectives to Business Model Experimentation in Internationalizing High-tech Companies”.

Rami Saarniaho är expert på innovativ verksamhet med 20 års erfarenhet.  Han har byggt upp innovationsekosystem för börsbolag och lett produkt- och serviceidéutvecklingen i flera små företag och nystartade företag. Hundratals småföretag och över hundra nystartade företag har under Ramis handledning och mentorskap utvecklat sina produkter och tjänster.  Dessutom har han byggt upp Finlands största innovationsnätverk som leds av studerande. Tiotals tusen under 30-åriga studerande i hela Finland har deltagit i nätverket.

Sami Tantarimäki är en aktivt engagerad mångsysslare inom landsbygdsutveckling, landsbygdsforskning och landsbygdspolitik. Han är en regionutvecklare och målare av helhetsbilder som är speciellt intresserad av tillgången på tjänster och deras tillgänglighet, servicenätets livskraftsroll och betydelsen av gemensam planering. Tantarimäki fungerar också som koordinator för arbetsgruppen Smarta byar inom Landsbygdsnätverket (2019–2020).

Ville Tikka är strategi- och designdirektör på strategibyrån Wevolve som specialiserat sig på tillväxt och genomslagskraft. Han har femton års erfarenhet av kreativ strategisk design av företag, varumärken, tjänster och produkter ur en människonära synvinkel, samt av att stötta företagsledningen, kreativa team och organisationer att implementera förändringar. Ville är magister i psykologi från universitetet i Åbo.

Peter Vesterbacka är en finländsk serieföretagare och startup-influencer. Han har varit med och grundat HP Bazaar, Slush och flera startups. Vesterbacka hade en viktig roll i byggandet av mobilspelet Angry Birds internationella framgång och han är en aktiv förgrundsfigur för tunnelprojektet mellan Helsingfors och Tallinn. Peter Vesterbackas särskilda talang är att måla upp och förverkliga så gott som omöjliga projekt.