Valikko Sulje

Tiimien mentorointi %% Mentorstöd till teamen

Kilpailuun valitut tiimit pääsevät osallistumaan mentorointitilaisuuksiin, joihin kootaan jokaisen haasteen osalta parasta mahdollista osaamista. Tavoitteena on tukea tiimejä lopullisen ratkaisuehdotuksen kehittämiseksi. Mentoreiksi valitaan haasteiden aihealueen substanssiosaajia ja liiketoiminnan eri osa alueiden tunnettuja asiantuntijoita. Mentorointitilaisuuksia tullaan järjestämään sekä Helsingissä että haasteiden pilottikunnissa eli Janakkalassa, Joensuussa ja Vantaalla alustavasti 23.9.–31.10.2019. Tiimien tarpeista riippuen mentorointitilaisuuksia voidaan järjestää useampia. Projektiryhmän mentorit tarjoavat tiimeille tämän lisäksi jatkuvaa sparrausta tilaisuuksien välisenä aikana. Päivitämme mentorointiohjelmaa koko kevään ajan ja julkaisemme täällä sivulla jo vahvistuneet mentorit.

Esimerkkejä mentoroinnin tiimeille yhteisistä osa-alueista:

  • Myynti ja markkinointi
  • Liiketoimintamallit
  • Palvelumuotoilu
  • Kasvun rakentaminen

Vahvistuneet mentorit

Merja Lang on Kuntaliiton palvelumuotoilija ja tulevaisuustutkija. Lang vetää kunnille suunnattua kokeilujalostamoa ja edistää yhteiskehittämistä ja asiakaslähtöisyyttä kunnissa. Lang on taustaltaan myös kaupunkiaktiivi, joka on toiminut vapaaehtoisena Helsinkiä elävöittäneessä kaupunkilaisessa ympäristöjärjestössä usean vuoden ajan.

Tommi Rissanen on kokenut digitaalisen liiketoiminnan konsultti. Hänen erityisenä osaamisalueena on liiketoimintamallit ja niiden hallittu muutos. Rissanen on rakentanut lukuisia kehityshankkeita eri kokoisten yritysten kanssa startupeista pörssiyhtiöihin ja hän väittelee toukokuussa 2019 kauppatieteiden tohtoriksi LUT Yliopistosta aiheenaan ”Perspectives to Business Model Experimentation in Internationalizing High-tech Companies”.

Ville Tikka on kasvuun ja vaikuttavuuteen erikoistuneen strategiatoimisto Wevolven strategia- ja designjohtaja. Hänellä on viidentoista vuoden kokemus luovasta liiketoiminnan, brändien, palveluiden ja tuotteiden ihmislähtöisestä strategisesta suunnittelusta sekä liikkeenjohdon, luovien tiimien ja organisaation tukemisesta muutoksen toteuttamisessa. Koulutukseltaan Ville on psykologian maisteri Turun yliopistosta.

Mentoreiksi ovat lupautuneet myös Milja Köpsi ja Pekka Möttö.

De team som gått vidare i tävlingen får delta i mentorverksamhet, som samlar bästa möjliga kompetenser för varje utmaning. Syftet är att ge teamen stöd i utvecklandet av idéer till slutliga lösningar. Till mentorer väljs sakkunniga inom ämnesområdet för varje utmaning samt kända experter inom olika delområden i affärsverksamheten. Träffarna ordnas i Helsingfors och i utmaningarnas pilotkommuner, Janakkala, Joensuu och Vanda, preliminärt under perioden 23.9–31.10.2019. Beroende på teamens behov kan det ordnas flera mentorsträffar. Projektgruppens mentorer erbjuder dessutom ständig sparrning av teamen mellan träffarna. Vi uppdaterar mentorsprogrammet under hela våren och publicerar på denna webbplats de mentorer som bekräftats.

Ämnen som kan tas upp vid mentorsträffarna är till exempel:

  • Försäljning och marknadsföring
  • Affärsmodeller
  • Servicedesign
  • Byggande av tillväxt

Bekräftade mentorer

Merja Lang är servicedesigner och framtidsforskare vid Kommunförbundet. Lang leder idéraffinaderiet och främjar gemensamt utvecklande och kundorientering i kommunerna. Lang har en bakgrund som stadsaktivist och hon har sysslat med volontärarbete i en miljöorganisation som livat upp Helsingfors stad under flera års tid.

Tommi Rissanen är en erfaren konsult inom digital affärsverksamhet. Hans specialkompetens är affärsmodeller och kontrollerad förändring av dem. Rissanen har utarbetat flera utvecklingsprojekt tillsammans med olika företag, från start-ups till börsbolag, och disputerar i maj 2019 för doktorsgraden i ekonomi vid universitetet i Villmanstrand, då han försvarar sin avhandling ”Perspectives to Business Model Experimentation in Internationalizing High-tech Companies”.