Valikko Sulje

Mitä kuuluu KaikkiKyytiin -konseptille?

Klash-kuntainnovaatiokilpailun puitteissa valmistuneen selvityksen mukaan KaikkiKyytiin -konseptilla voidaan yhdistää palveluliikenne, lakisääteisten kuljetusten yhdistely ja kimppakyytien hyödyntäminen haja-asutusalueiden liikkumisratkaisuksi. Jo tehtyjen simulointien perusteella avointa kutsuliikennettä kehittämällä on mahdollista järjestää lakisääteiset kuljetukset ja lisätä kustannustehokkaasti kaikille kuntalaisille avoimia kuljetuspalveluita. Simulointien tulokset viittaavat siihen, että avoimeen kutsuliikenteeseen panostaminen lisää nuorien ja autottomien liikkumismahdollisuuksia haja-asutusalueilla ja vähentää yksityisautoilua ja päästöjä.

Klashin jälkeen Kyyti Group on toteuttanut simuloinnin Raumalla, jonka tulokset tukevat Janakkalassa, Hämeenlinnan seudulla ja Lapualla aiemmin tehtyjä selvityksiä. Kyydin Johanna Taskinen kuvaa simuloinneista saatavien tulosten olevan erittäin rohkaisevia ja kannustaa kuntia tutustumaan uuteen mahdollisuuteen organisoida kuljetuspalveluita tavalla, joka avaa kuntien järjestämät kuljetuspalvelut kaikille kuntalaisille.

Mitä KaikkiKyytiin -konseptin ympärillä tapahtuu seuraavaksi? Taskinen kertoo Kyydin tekevän parhaillaan Matkahuollon kanssa tiivistä yhteistyötä, jossa Kyyti auttaa Matkahuoltoa rakentamaan kunnille tarjottavaa avoimen kutsuliikenteen alustaa, joka on jatkoa Kaikki kyytiin -hankkeelle. Käytännössä Kyyti on toimittanut Matkahuollolle Reitit ja Liput -sovelluksen, joka toimii kutsuliikenteen tilaussovelluksena. Kuntakohtaisen kutsuliikennepalvelun lisäksi sovellus kattaa lähes kaikki joukkoliikenteen reitit ympäri Suomen kera lipunmyynnin. Mukana on Matkahuollon lippujen lisäksi Onnibus sekä useita paikallisliikenteen lippuja. VR:n liput ovat tulossa palveluun kesän aikana. Parhaillaan Kyyti ja Matkahuolto kartoittavat ratkaisusta kiinnostuneita kuntia kutsuliikenteen kehittämispilottiin ja tekevät kunnille kyselyä, jolla selvitetään kuntien henkilökuljetusten ja kutsuliikenteen tilannetta sekä kiinnostusta Matkahuollon kutsuliikenteen palvelualustaa kohtaan.

Palvelu on jo käytössä Porvoossa, jossa Kyläkyyti nimellä kulkeva liikennepalvelu on saanut hyvän vastaanoton. Porvoon Kyläkyyti keskittyy ilta-ajan kuljetuksiin ja sitä hyödynnetään erityisesti nuorten harrastuskuljetuksiin. Taskinen kertoo, että käyttäjiltä tulleen palautteen perusteella juuri ilta-ajan kuljetuspalveluiden mahdollistaminen on tärkeää, mikä vaatii kunnilta uskallusta investoida kuljetustunteja myös ilta-aikaan. Porvoossa Kyläkyyti on vähentänyt kuntalaisten auton käyttöä. Kyydin tekemässä kyselyssä kolmasosa Kyläkyydin käyttäjistä kertoi auton käytön vähentyneen paljon tai jonkin verran.

Katso YouTube-videolta, miten Janakkalassa suhtaudutaan haja-asutusseutujen liikkumispalveluiden parantamiseen.

 

Teksti: Anu Salminen, korkeakouluharjoittelija
anu.salminen@kuntaliitto.fi

Lisätietoja: Johanna Taskinen / Kyyti Group
johanna.taskinen@kyyti.com