Valikko Sulje

Opiskelijoiden tueksi kehitetty Annie-chatbot on saanut hyvää palautetta Vantaan Variassa

Kuntaliiton Klash-kuntainnovaatiokilpailussa esitettiin haaste: Tarvitaan ratkaisu, jonka avulla tunnistetaan opintojen keskeyttämiseen liittyviä riskejä ja parannetaan nuorten mahdollisuuksia saada tukea varhaisessa vaiheessa. Kysymys kuuluu: Miten saadaan vähennettyä toisen asteen opintojen keskeyttäneiden määrää?

Annie Advisor vastasi haasteeseen Annie-chatbotilla, joka vakuutti tuomariston ja on kilpailun päättymisen jälkeen kerännyt kiitosta ja kiinnostusta. Annie on tekstiviestillä toimiva chatbot, joka lähettää sovitun ajan välein kyselyviestin opiskelijoille. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus avata keskustelu chatissa, jolloin ”botti” ohjaa käyttäjän oikeiden palveluiden äärelle. Annien avulla pyritään 1) selvittämään opiskelijoiden kohtaamia haasteita ja tuen tarpeita ajoissa, 2) tarjoamaan tukea ennen kuin ongelmat kasvavat ja 3) madaltamaan opiskelijoiden kynnystä pyytää tukea.

Katso video YouTubessa

 

Pilotointi on alkanut tammikuussa 2021

Miska Noponen Annie Advisorilta kertoo, että pilotointi on alkanut tammikuussa 2021 Vantaan ammattioppilaitos Variassa. Kevään pilotoinnissa oli mukana lähes 300 opiskelijaa, joille lähetettiin kolme erillistä kyselyviestiä, joiden vastausprosentiksi muodostui 84 %. Noponen on tyytyväinen ensimmäiseen vaiheeseen ja kuvailee kevään pilotoinnin antaneen erittäin positiivista viestiä sovelluksen toimivuudesta. Syksyllä pilotointi laajenee Varian kanssa, kun jokainen opintonsa aloittava opiskelija ja kaikki sote-puolen opiskelijat saavat Annie-sovelluksen käyttöönsä, mikä tarkoittaa, että käyttäjämäärä ainakin viisinkertaistuu. Hanke kestää kesäkuuhun 2022 asti.

Kevään pilotin perusteella yli 80 % opiskelijoista, jotka ovat saaneet Annie-botilta viestejä, ovat myös vastanneet viesteihin. Piilevää tuen tarvetta on esiintynyt noin 15 % vastanneista. Tähän mennessä tuen tarpeet ovat jakautuneet opintoihin (60 %), jaksamiseen ja terveyteen (n. 30 %) ja muihin asioihin, joita ovat esimerkiksi raha-asiat, tukiasiat ja it-tuen tarve (n. 10 %). Noponen kuvaa opiskelijoilta saatua palautetta positiiviseksi ja rohkaisevaksi jatkoa ajatellen. Palautteen perusteella ”bottia” pidetään neutraalina lähestyjänä, mikä voi madaltaa kynnystä avun pyytämiselle. Noponen on tyytyväinen myös siihen, että samat opiskelijat ovat vastanneet kyselyyn kerta toisensa jälkeen.

 

Sovelluksen kehittäminen jatkuu

Noponen kertoo, että parhaillaan Annie Advisorilla tehdään sovelluskehitystä, joka helpottaa uusien kyselyiden luomista ja lisää toiminnon, joka lähettää automaattisen ilmoituksen ammattilaisen sähköpostiin, kun opiskelija kertoo tuen tarpeestaan. Lisäksi Annie Advisorilla pohditaan, mikä mahdollistaisi tuen tarpeiden yksinkertaisen ja mobiiliystävällisen käsittelyn arjen kiireiden keskellä. Kehittäjät miettivät myös, millaisia palveluita sovelluksen kautta voisi tarjota opiskelijoille, jotka eivät kyselyhetkellä koe tarvitsevansa apua. Noponen kertoo, että noin 80 % kyselyyn vastanneista ei ole kaivannut apua kyselyhetkellä ja pohtii, voisiko tälle ryhmälle tarjota esimerkiksi hyvinvointiin tai opiskeluvalmiuksiin liittyvää sisältöä.

Noposen mukaan käyttäjiltä on saatu äärimmäisen positiivista palautetta ja kiinnostus hanketta kohtaan näkyy sekä kunnissa että kuntayhtymissä. Palautteen perusteella pudokkuutta pidetään yhteisenä ongelmana, johon liittyvää kehitystyötä pidetään tärkeänä. Suomalaisten koulutuksentarjoajien lisäksi idea on herättänyt kiinnostusta myös ulkomailla, missä pudokkuus on myös haaste.

 

Miten hankkeeseen voi osallistua?

Hankkeessa on neljä eri osallistumisen tasoa:

 1. Pilotointi ja yhteiskehitys
  • Pilottikoulutuksen järjestäjä on valittu.
 1. Ratkaisun pilotointi omarahoitteisesti
  • Sovellus vuokrataan Annie Advisorilta, joka opastaa sovelluksen käytössä.
 1. Avoimen lähdekoodin hyödyntäminen
  • Kaikki hankkeen aikana tehdyt lähdekoodit ovat saatavilla CC-lisenssillä.
  • Vaatii oman ylläpidon.
  • Lisenssi sallii laajan käytön ja siitä ei tarvitse maksaa.
  • Lähdekoodia voi itse muokata ja jatkokehittää, mutta sitä ei saa myydä eteenpäin.
  • Kaikki lähdekoodiin liittyvä kehitystyö pitää olla avointa.
 1. Hankeen ratkaisun kommentointi
  • Esimerkiksi haastattelu

 

Lisätietoja:
Miska Noponen
Toimitusjohtaja, Annie Advisor
+35840 847 2763
miska.noponen@annieadvisor.com

Teksti: Anu Salminen, korkeakouluharjoittelija