Valikko Sulje

Proof of concept-fasen i Klash slutförd

Den s.k. Proof of concept-fasen (dvs. konceptintygsfasen) i den kommunala innovationstävlingen har slutförts. Syftet med konceptintygen har varit att på ett systematiskt sätt bevisa att varje förslag till lösning som ett Klash-team erbjuder kan genomföras i praktiken. Teamen har för Kommunförbundet utrett bland annat möjligheterna att genomföra lösningarna i verksamheten.

Kommunförbundets och teamens förhandlingar för att främja lösningarna fortsätter efter semesterperioden. Varm sommar!