Valikko Sulje

Sparrausta huippumentoreilta

Kilpailuun valitut tiimit pääsevät osallistumaan mentorointitilaisuuksiin, joihin kootaan jokaisen haasteen osalta parasta mahdollista osaamista.
Mentorointiprosessi on erinomainen tilaisuus testata oman idean kestävyyttä parhaiden asiantuntijoiden kanssa.

Haastekilpailun mentoreiksi on valittu huippuosaajia sekä haasteiden substanssialueelta että liiketoiminnan kehittämisestä. Kilpailutiimejä mentoroimassa ovat muun muassa: Peter Vesterbacka, Helene Auramo, Pekka Möttö, Merja Lang, Rami Saarniaho, Milla Köpsi ja Ville Tikka.

Jokaisella haastekilpailuun valitulla ja mentorointiprosessin läpikäyneellä tiimillä tulee olemaan erinomaiset edellytykset oman konseptinsa kaupallistamiseksi ja ne saavat hyvät verkostot jatkoa varten.

Mentoroinnin tavoitteena on tarjota kilpailuun valituille tiimeille mahdollisimman hyvät edellytykset kehittää omasta ideastaan alustava konsepti ja myöhemmin mahdollisesti PoC ja lopullinen toteutus tiimin valitsemaan haasteeseen.