Valikko Sulje

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Kuntaliitossa

Kuntaliiton tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) tehtävänä on edistää kuntien ja koko kunta-alan uudistumista. Tällä hetkellä yhteensä noin 80:ssä Kuntaliiton organisoimassa TKI-projekteissa on mukana yli 100 kuntaa ja noin 50 kuntataustaista organisaatiota.

Kuntaliiton TKI-toiminnalla halutaan luoda edellytyksiä kuntien kestävälle kehitykselle, jotta kunnat voivat mahdollistaa kuntalaisilleen hyvän elämän nyt ja tulevaisuudessa. Näin edistetään innovatiivisten ratkaisuiden löytämistä yhteiskunnallisten muutosten tueksi.

Käynnissä olevan Klash-projektin, ja sen kolmen suunnittelukilpailun, avulla on mahdollista löytää jotakin aivan uniikkia, josta voi kehkeytyä täysin uudenlaista liiketoimintaa, toteaa Kuntaliiton kehittämisasiantuntija Tiina Rinne.

Klash-haastekilpailun voittajilla on mahdollisuus päästä neuvottelemaan Kuntaliiton kanssa hankintasopimuksista ja testaamaan ratkaisujaan valituissa pilottikunnissa. Sitä kautta heille avautuu toiminta- ja yhteistyömahdollisuus kuntien kanssa, ja todennäköisyys menestyä myös jatkossa on suurempi saatujen näyttöjen karttuessa.

Kuntasektorin ulkoinen hankintavolyymi on vuositasolla yhteensä noin 20 miljardia euroa.