Valikko Sulje

Voittajat julkistetaan tammikuussa

Klash-haastekilpailu on edennyt vaiheeseen, jossa kilpailun tuomaristo arvioi parhaillaan kilpailutiimien jättämiä ratkaisuehdotuksia. Jokaiseen haasteeseen valitaan voittaja. Voittajat julkistetaan päätösjuhlassa 23.1.2020, jonka jälkeen Kuntaliitto aloittaa hankintaneuvottelut.

Kuluneen vuoden varrelle on mahtunut monenlaisia tapahtumia ja kohtaamisia. Päällimmäisenä mieleen ovat jääneet yhteisen pöydän äärellä vietetyt hetket. Tiimit, pilottikuntien edustajat, mentorit ja projektiryhmä ovat saaneet ja antaneet paljon. Ymmärrys on varmasti kasvanut jokaisessa ryhmässä toisia kohtaan. Tarvitaan taitoa nähdä asiakkaan toimintaympäristön asettamat raamit tarpeiden rinnalla ja toisaalta ymmärrystä siitä, miten innovatiiviset ratkaisut usein syntyvät.

Vielä täytyy jännittää muutama viikko.

Verkkaista joulunaikaa ja innostavia ideoita vuodelle 2020!

Projektiryhmä lomailee 23.12.2019-1.1.2020.